logo
S. R. D.A.V. PUBLIC SCHOOL
Kaushik Nagar, Chunapur Road, Purnea, Bihar - 854303
Latest News  
 
Sports Dept  

                Mr. R. K. Patnaik             Mr. R. K. Mandal